55+ afdeling 2021

Hallo mannen,

Hierbij een bericht van de Ouderencommissie. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat en dat het corona virus geen vat op jullie krijgt.

Stand van zaken d.d. 29 maar 2021

De overheid heeft het houden van viswedstrijden tot half april verboden. Gezien het oplopen van  de besmettingen is de verwachting dat dit verbod verlengd wordt.

Tot op heden hebben wij nog geen wedstrijdvergunningen ontvangen van de federatie en HSV Haarlem. Verwacht mag worden  dat deze vergunningen pas verstrekt gaan worden als de overheid groen licht geeft voor het houden van viswedstrijden.

Het is voorlopig dus koffiedik kijken.

Toekomstperspectief

Voorlopig is de verwachting dat de maatregelen niet spoedig versoepeld worden. Wij moeten hopen dat de vaccinatie snel wordt uitgebreid. Als veel mensen zijn inge├źnt  bestaat de mogelijkheid dat in mei of juni versoepeling van de maatregelen zal plaatvinden.

Besluit ouderencommissie

Om duidelijkheid te verstrekken aan jullie heeft de Ouderencommissie de volgende besluiten genomen:

Groeten

Piet Vlag