Afscheid Tineke en Peter van der Kwartel

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2017 werd afscheid genomen van Tineke en Peter van der Kwartel. Tineke heeft gedurende 12 jaar de ledenadministratie voor onze vereniging verzorgd. Na in 2004  Jan Prins te zijn opgevolgd werd zij in 2007 geconfronteerd met de invoer van de vispas. Deze wijziging heeft een grote invloed gehad op onze vereniging. Door deze invoer steeg het aantal leden van 350 naar 1500 leden. Dit bracht erg veel extra werk met zich mee. Tineke heeft zich altijd zeer accuraat van haar taak gekweten en was plezierig in de omgang. Ook voor Peter had de invoer veel gevolgen. Iedere maand moest hij circa 1000 visbladen bij de bezorgers  brengen. Hij heeft dit altijd prima gedaan en belangeloos vele kilometers gereden.

Het bestuur is beiden zeer dankbaar en toonde dit door hen als lid van verdienste te benoemen. Tevens ontvingen zij een waardebon en een mooie ruiker bloemen.

Tineke zal opgevolgd worden door Rineke Persoon. Zij wordt de komende tijd door Tineke ingewerkt. De distributie van de visbladen wordt verzorgd door Nico Wesseling.