Arie van der Burg benoemd tot Erelid

Arie van den Burg had te kennen gegeven dat hij door nieuwe werkzaamheden voor een stichting ouderenhuisvesting in Noordwijkerhout  genoodzaakt was te stoppen met de werkzaamheden voor onze vereniging. Dat Arie belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van onze vereniging blijkt wel uit de vele werkzaamheden die hij verricht heeft:

-    bestuurslid
-    redacteur Tussen Kop en Staart (vanaf 1988)
-    bezorger verenigingsnieuws
-    secretariaat ouderencommissie
-    lid wedstrijdcommissie senioren

Het bestuur is Arie veel dank verschuldigd. Om deze dank te tonen werd Arie tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2017  benoemd tot Erelid van onze vereniging. Tevens ontving hij een waardebon en een mooie bos bloemen.