2018 Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2017. Een tegenvallende ontwikkeling is de voortschrijdende daling van  het aantal leden. Deze daling begon in 2015 en heeft zich in 2017 voortgezet. De meeste verenigingen hebben met deze ontwikkeling te maken. Oudere leden stoppen en de aanwas van de jeugd laat te wensen over. Tevens wordt er de laatste jaren minder intensief gecontroleerd op de vereiste vispapieren.

Een hoofdpijndossier is de jeugdafdeling. Het aantal aan de activiteiten deelnemende jeugdleden is in 2017 wederom gedaald en op een niveau gekomen dat de vraag gesteld kan worden of verdergaan nog wel zin heeft. Het opheffen van deze afdeling zou slecht zijn voor de vereniging. Zover is het gelukkig nog niet. De jeugdcommissie heeft plannen uitgewerkt om de daling een halt toe te roepen. Zo komt er een nieuwe opzet van de competitie en worden er vislessen georganiseerd op de basisscholen van Noordwijkerhout om de vissport te promoten.

Een schok veroorzaakten ook de gezondheidsproblemen van Tineke en Peter van der Kwartel. Tijdens de algemene ledenvergadering werden beiden benoemd als lid van verdienste aangezien zij jarenlang de ledenadministratie en coördinatie verspreiding van het visblad uitstekend uitgevoerd hebben. Peter werd getroffen door een hersenbloeding en Tineke onderging een zware operatie. Met haar gaat het ondertussen weer goed. De situatie van Peter is dusdanig dat hij niet meer zelfstandig kan vissen. Voor hem is dit een hard gelag omdat hij ook graag aan zee viste. Medio april van dit jaar zal op de site een oproep aan de leden geplaatst worden waarin gevraagd om eens  met Peter te gaan feederen. Ik hoop dat jullie je massaal opgeven want Peter heeft de laatste 10 jaar veel betekend voor onze vereniging.

Gelukkig waren er ook genoeg positieve gebeurtenissen te noemen. Tijdens de algemene ledenvergadering presenteerde de penningmeester goede financiële cijfers en onze vereniging kan dan ook als financieel gezond betiteld worden. Tijdens deze vergadering werd Arie van den Burg als erelid benoemd als dank voor de vele werkzaamheden die hij voor onze verenging verricht heeft. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar in goede harmonie vergaderd en heeft geen problemen hoeven te oplossen.

De deelname aan de georganiseerde activiteiten was goed te noemen.

Aan door de seniorenafdeling georganiseerde competities werd door meer dan 25 leden deelgenomen  en de wedstrijdcommissie kan terugzien op een geslaagd jaar.

Ook de Ouderenafdeling kan terugzien op een prima seizoen. Door 27 leden werd er in 3 afdelingen gestreden om kampioenschap en degradatie. In 2017 werd een gezellige lustrumviering gehouden waarbij tijdens de prijsuitreiking genoten kon worden van een uitstekend buffet. De nieuwe accommodatie van Puick en Dam is ook uitstekend bevallen. Helaas moeten 3 deelnemers i.v.m. gezondheidsperikelen stoppen met vissen. Er is echter een wachtlijst en in 2018 gaan 3 leden de ontstane plekken opvullen.

In 2017 is de ledenadministratie overgenomen door Rineke Persoon en de coördinatie verspreiding  visblad door Nico Wesseling. Beiden hebben zich uitstekend ingezet en het bestuur is tevreden hoe alles is verlopen. 

Aangezien 45 vrijwilligers er zorg voor dragen dat de vereniging goed draaiende blijft, is het bestuur positief gestemd over de toekomst van onze vereniging.

Ik wens een ieder een gezond 2018 toe.

Piet Vlag