2019 Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op 2018. In dit jaar  was er sprake van positieve en negatieve ontwikkelingen. De volgende negatieve ontwikkelingen deden zich voor:

De daling van het aantal leden is helaas geen halt toegeroepen. Na invoering van de vispas in 2007 steeg het aantal leden explosief. In 2016 mochten wij ons 1500ste lid verwelkomen. In 2017 zette zich een dalende trend in en deze trend heeft zich in 2018 voortgezet. Momenteel hebben wij circa 1350 leden. Analyse van deze ontwikkeling laat zien dat oudere  leden stoppen met vissen en de aanwas van  jeugdleden stagneert. Het bestuur heeft geprobeerd deze trend te stoppen. Zo werden er o.a vislessen gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs. Helaas bracht dit tot nu toe niet het gewenste resultaat.

In 1978 werd de jeugdafdeling van onze vereniging opgericht. Vele jaren deden tientallen kinderen mee aan de jeugdcompetitie  en andere jeugdactiviteiten. Tegenwoordig hebben kinderen andere prioriteiten en interesses. Dit heeft tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren de belangstelling in onze jeugdactiviteiten sterk is teruggelopen. De jeugdcommissie heeft de laatste jaren veel geprobeerd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Helaas is dit niet gelukt. In 2018 deden nog maar minder dan 10  kinderen mee aan de activiteiten. Te weinig om een jeugdcommissie te handhaven. Er is besloten deze commissie voorlopig op een laag pitje te zetten. Indien er kansen zijn zal de vissport toch onder de aandacht van de jeugd gebracht worden. Enkele activiteiten zullen in samenwerking met de seniorenafdeling georganiseerd worden.

Door financiële maatregelen van Sportvisserij Nederland en Federatie MidWest Nederland werd het bestuur in 2018 geconfronteerd met een kosten stijging van circa € 5,00. Deze stijging kon niet opgehoest uit onze huidige contributie. Aangezien de contributie in 2017 al was gestegen was een nieuwe verhoging van de contributie geen optie. Het bestuur heeft in de algemene ledenvergadering voorgesteld om te stoppen met de gratis verstrekking van het Visblad. De leden besloten unaniem om dit voorstel door te voeren.

Gelukkig waren er ook positieve dingen. Ondanks dat ook in onze vereniging de vergrijzing toeslaat konden wij in 2018 wederom beschikken over circa 40 vrijwilligers die er voor zorgden dat het organisatorisch allemaal op rolletjes liep.

De ouderenafdeling kan terugzien op een succesvol jaar. Met 27 man werd er op fanatieke maar gezellige wijze gevist om de prijzen.

Ook de deelname aan de activiteiten van de seniorenafdeling was goed te noemen. Ook hier echter de ontwikkeling dat de aanwas van  nieuwe deelnemers niet groot is.

Rest mij om een ieder een voorspoedig en gezond 2019 toe te wensen. Ik hoop velen van u de hand te schudden op onze nieuwjaarsreceptie die op 5  januari 2019 gehouden wordt  in Hotel van der Geest (aanvang 16.00 uur).

Piet Vlag