Bestuursmutatie

Ben Persoon nieuw bestuurslid.

Ben Persoon is de opvolger van Arend Hoogeveen in het bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering werd hij benoemd. Hij neemt ook de taken over van Arend. Hij zal de diverse prijsuitreikingen van de seniorenafdeling organiseren.

Kees Went is de nieuwe vice-voorzitter.

Piet Vlag