Bestuursbesluit:

geen hengelsportactiviteiten tot 1 september 2020

De overheid heeft besloten de maatregelen m.b.t. het organiseren van hengelsportactiviteiten voor volwassenen per 11 mei 2020 te versoepelen. De versoepeling houdt ondermeer in dat er onderlinge viswedstrijdjes mogen worden georganiseerd. Sportvisserij Nederland heeft in overleg met sportkoepel NOC/NSF een hengelsportprotocol vervaardigd.

Bij het organiseren van hengelsportactiviteiten door verenigingen moet rekening gehouden worden met de maatregelen die opgenomen zijn in de volgende protocollen:

•    Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen (Sportvisserij Nederland)
•    Protocol verantwoord sporten (NOC/NSF)

De volgende maatregelen zijn voor onze organisatie van belang:

-  Hengelsportverenigingen mogen onderlinge viswedstrijdjes organiseren onder de volgende voorwaarden:

1.    wedstrijden mogen alleen gevist worden in de gemeente of buurgemeente
2.    wedstrijden moeten goedgekeurd worden door de gemeente
3.    de noodmaatregelen van de gemeente moeten opgevolgd worden
4.    de 1,5 meter afstand moet ten allen tijde gewaarborgd worden

In de praktijk komt het erop neer dat wij alleen in de Leidsevaart wedstrijden kunnen organiseren. In het protocol van NOC/NSF staat vermeld dat het organiseren van competities tot 1 september 2020 verboden is.

Bestuursbesluit: Het bestuur is van mening dat door bovenstaande beperkende maatregelen er geen goede hengelsportactiviteiten kunnen worden georganiseerd en besluit derhalve tot 1 september 2020 geen evenementen en competities voor haar leden te organiseren.

Bestuur HSV De Arnoud