In Memoriam Ben van Aken

Op de leeftijd van 74 jaar is heengegaan oud secretaris van onze vereniging Ben van Aken. Ben werd in 2007 benoemd als erelid en heeft een grote bijdrage gehad in de ontwikkeling van HSV De Arnoud.

Van 1992 tot 2007 heeft Ben op zijn eigen karakteristieke wijze het secretarisschap op uitstekende wijze vervuld. Als ambtenaar beschikte hij over een uitstekende kennis van de Nederlandse taal. Zijn notulen en jaarverslagen zagen er altijd verzorgd uit. Ik herinner mij dat hij mij vaak belde dat hij zijn computerbestandjes kwijt was en daardoor de verslagen van de diverse vergaderingen niet kon maken. Toch slaagde hij er altijd in die bestanden weer op tijd boven water te krijgen.

Ben was een aimabel persoon waarmee tijdens de vergaderingen veel gelachen werd. Ook hield hij zich altijd vast  aan zijn principes en dat leverde  hem nog wel eens moeilijkheden op die hij dan weer goed oploste.

Ben was ook een vaste deelnemer aan de diverse competities en was daarbij een graag geziene gast. Legendarisch is het moment geworden dat tijdens een zware storm de paraplu van Ben de lucht in vloog en vervolgens als een zeilschip op het water naar de overkant vloog van het Amsteldrecht kanaal.

Wij verliezen in Ben een goed bestuurder en prettige visvriend en wensen de familie van hem veel sterkte dit verlies te verwerken.

Namens bestuur HSV De Arnoud

Piet Vlag