Wintercompetitie senioren 2017/2018

AANVULLING Verslag wedstrijd 8, D.D. 3-2-2018

In dit verslag wordt gememoreerd dat er erg veel in het Noord Hollands Kanaal wordt gevist. Nico probeert uit te leggen wat de oorzaken hiervan zijn.  Het bestuur van HSV De Arnoud is van mening dat het verslag niet goed weergeeft waarom wij steeds meer in het Noord Hollands Kanaal vissen. Vandaar de aanvullende verklaring.

HSV De Arnoud is een visvereniging die het wedstrijdvissen propagandeert. Er worden competities georganiseerd voor de jeugd-, de 55+- en seniorenafdeling (zomer en wintercompetitie).  Tevens worden er wedstrijden georganiseerd t.b.v. promotie van de vissport. In totaal betreft dit circa 60 wedstrijden. Gezien de uitstekende deelname voorzien deze competities in een behoefte.

Voor alle competities proberen wij een zo’n gevarieerd (verschillende wateren) mogelijk programma samen te stellen. Voor de wintercompetitie is dit helaas een heel moeilijke zaak. Van oudsher vonden de wedstrijden plaats in de Ringvaart Haarlemmermeer, NoordHollands Kanaal ( voor beide wateren visrechthebbende federatie MidWestNderland), Noorder Buiten Spaarne ( visrechthebbende HSV Haarlem) en Amstedrechtkanaal (visrechthebbende HVA). De laatste jaren vissen wij veel in het Noord Hollands Kanaal. De voornaamste oorzaak hiervoor is de problematiek in de Ringvaart van de Haarlemmermeer. In de winterperiode is er alleen vis te vangen bij Zwanenburg en gemaal de Lijnden. Door aanleg van vele steigers en parkeerproblemen is het  ondoenlijk om hier nog een goede baan uit te zetten.

Met pijn in ons hart hebben wij in 2018 de wedstrijden in het Noorder Buiten Spaarne moeten schrappen. Vanaf 2018 verstrekt HSV Haarlem nog 5 vergunningen per vereniging. Aangezien wij jaarlijks circa 14 wedstrijden bij deze vereniging aanvragen, hebben wij prioriteiten moeten stellen. Het schrappen van de wedstrijden in het Noorder Buiten Spaarne heeft tot gevolg dat er nog meer in het Noord Hollands Kanaal gevist zal gaan worden.   

Wij hopen middels deze aanvulling duidelijk gemaakt te hebben dat wij niet meer in staat zijn een gevarieerd winterprogramma samen te stellen.

Bestuur H.S.V. de Arnoud