In Memoriam Ben Persoon

Bestuurslid Ben Persoon is na een noodlottig ongeval, dat enkele weken geleden plaatsvond, gestorven op 73-jarige leeftijd. Circa 35 jaar geleden leerde ik Ben kennen. Hij was timmerman die van s’morgens vroeg tot s’avonds laat aan het werk was. Zijn specialiteit was de dakkapel. Ik denk dat de helft van de woningen in de Zilk een dakkapel van Ben hebben. Ben stond midden in het leven en heeft menig feestje gevierd. Hij was o.m actief als klaverjasser, speelde jeu de boule en heeft ook fanatiek gebowld. Bij de diverse verenigingen heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht.

Na zijn pensionering stopte hij met al het werk en heeft hij tot aan zijn dood vol van het leven genoten. Samen met Rineke heeft hij veel van de wereld gezien. Hij ging ook vissen en werd lid van onze vereniging. Ben ontpopte zich als een enthousiaste visser die aan al de viswedstrijden meedeed.

In de loop der jaren is Ben belangrijk geworden voor onze vereniging. In 2013 werd hij voorzitter van de 55+ commissie. Toen er een vacature ontstond voor de ledenadministratie zorgde hij ervoor dat zijn vrouw Rineke deze belangrijks taak op zich nam. In 2019 trad hij toe tot het bestuur. Wij verliezen aan Ben een echte visvriend.

Ik wens Rineke en de overige familie heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

Piet Vlag