Informatie over HSV de Arnoud

De vereniging is opgericht 23 februari 1972, koninklijk goedgekeurd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden. HSV De Arnoud stelt zich tot doel de hengelsport met al zijn effecten te stimuleren en te begeleiden in Noordwijkerhout en omgeving. HSV De Arnoud heeft ongveer 1500 leden.

HSV de Arnoud is aangesloten bij de federatie Noord - West Nederland, welke deel uit maakt van een landelijk overkoepelend orgaan, genaamd Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland behartigt landelijk en internationaal de belangen van de sportvisserij. Ze zorgt ervoor dat sportvissers mogen vissen, dat er vis zit en dat sportvissers kunnen vissen. Zij geven de zogenaamde "Vispas" uit, welke recht geeft om te vissen in heel veel water van alle landelijk aangesloten verenigingen in Nederland. Ieder lid van onze vereniging, vanaf 14 jaar, heeft recht op de VISpas.

Visrechten

 • De hoofwatergangen van het gedeelte van 't Langeveld in de Noordzijder polder te Noordwijk (Graskarper project)
 • De Guldemondsloot, lopende van de Maandagswetering tot aan de Bavobrug in de Zeestraat.
 • Sierwateren gelegen in het plan Mossenest tussen de Schippersvaartweg en de Wildlaan.
 • De Haarlemmertrekvaart (Leidse vaart), het gedeelte binnen de grenzen van de Gemeente Noordwijkerhout.
 • Het Westeinde / Woensdagse Watering, van de Boekersloot tot de Provincialeweg N206.
 • De Schie / Dinsdagse Watering, van de Boekersloot tot de Provincialeweg N206.
 • Het Oor, zijnde de vijver aan de Jan van Gent te Noordwijk
 • Zanderijsloot in Noordwijkerhout, vanaf de boerderij van Eeden, gelegen aan de Leeweg, tot aan de Leidse vaart. Looprecht alleen aan de zijde van Van Eeden.

 • Verenigingsnieuws

  Indien u binnen het verspreidingsgebied woont, waar een groot aantal leden geheel belangeloos in verschillende omliggende dorpen het nieuws rondbrengt, heeft uw lidmaatschap recht op een jaarabonnement van het maandblad "HET VISBLAD" uitgegeven door Sportvisserij Nederland, een blad vol gegevens en tips voor iedere sportvisser. Woont u buiten het bezorg gebied kunt u ook alles ontvangen, maar dan wordt portokosten in rekening gebracht.

  Contributie

  Aanpassingen worden op de jaarlijkse algemene vergadering voorgesteld en vastgesteld.. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds toetreden als lid, is een vol jaar contributie verschuldigd.

  Jeugdafdeling

  De vereniging heeft een bloeiende jeugdafdeling van ruim 110 leden, waaronder een aantal meisjes. De jeugdafdeling wordt geleid door een groep van zeven à acht enthousiaste mannen en vrouwen. De jeugdcommissie werkt geheel autonoom, onder supervisie van het bestuur. Zij maken zelf een begroting, hebben een eigen penningmeester, welke de financiën van de jeugd beheert. Verder organiseren zij elk jaar een competitie voor hun leden van minimaal 8 wedstrijden. Zij vissen in twee leeftijdgroepen onder leiding van de commissie leden, die waar nodig een handje helpen en instructie geven. Op een aantal "doe"middagen leren zij de jeugd, haakjes aanzetten, zelf dobbers maken en uitloden, uitpeilen en meer handigheidjes, die nodig zijn om veel vis te vangen, om daardoor nog meer plezier te krijgen in het vissen. Ook het milieu krijgt de nodige aandacht.

  Senioren afdeling

  Een jaarprogramma voor senioren ziet er als volgt uit: