In Memoriam Jan Romijn

Vandaag op 11 februari kwam bij het bestuur het bericht binnen dat de oprichter van onze vereniging “De Arnoud”  Jan Romijn op 9 februari op 87 jarige leeftijd is overleden.

In de jubileumeditie "Tussen kop en Staart" staat het volgende: In 1972 kwam Jan Romijn op het idee om zijn passie, de hengelsport, te delen met andere medevissers. Hij plaatste een advertentie in het plaatselijk huisblad "De Buijze Pers" en al snel bleek dat er meerdere vissers waren die met dezelfde gedachten liepen als Jan.

In een brief van 5 maart 1972 aan de Hr. Huijsen ( van de A.H.B te Leidschendam) staat de volgende zinssnede: Tot mijn groot genoegen kan ik u berichten dat wij er in geslaagd zijn in Noordwijkerhout op 23 februari een hengelsportvereniging op te richten. Hij vraagt in die brief hoe te handelen met de statuten en wat voor procedure er gevolgd diende te worden en vermeldde dat er tot nu toe 60 leden waren geregistreed. De brief was ondertekend met "Voorlopig voorzitter Jan Romijn".

Op 29 maart van dat jaar werd hij op de eerste ledenvergadering gekozen als secretaris enop 16 oktober werd tijdens de feestavond ter afsluiting van het seizoen Jan officieel benoemd als oprichter van de verening en ontving hij uit handen van de voorzitter Jan Slingerland een kleinoood in de vorm van een houtsnijwerk van een sportvisser gemaakt door de Noordwijkerhoutse kunstenaar Dhr Molenaar.

Jan was in 1979 tevens medeoprichter van de jeugdafdeling en voor al zijn werkzaamheden werd hij in 2008 benoemd tot erelid van de vereniging.

Wij wensen zijn vrouw Miep en alle kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.