2020 Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Het jaar 2019 is voor onze vereniging een goed jaar geworden. Hoewel ook bij onze vrijwilligers (circa 40) vergrijzing optreedt zijn wij er met zijn allen weer in geslaagd vele succesvolle activiteiten te organiseren. De deelname aan zowel de senioren- als de 55+ competitie was uitstekend. Tijdens deze competities werd er in 2019 veel vis gevangen. Bij beide competities was er sprake van een vangstrecord. De deelname aan de grote koppelwedstrijd door 75 koppels gaf een grote stijging te zien. Hieruit blijkt dat dit evenement nog steeds bestaansrecht heeft.

Het bestuur kijkt ook tevreden terug op het afgelopen jaar. Door de inzet van de vele vrijwilligers verliep alles naar wens. Hoewel de definitieve financiële jaarcijfers nog niet bekend zijn is er sprake van een gezonde financiële situatie. Het eigen vermogen is dusdanig groot dat eventuele grote financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Toch waren er niet alleen positieve ontwikkelingen. In ons land wordt steeds vaker gesproken over vergroening. De politieke partij Groen Links en de Dierenbescherming lobbyen steeds vaker om het vissen te verbieden. In veel grote steden en  enkele provincies heeft Groen Links bestuursrecht. Zo stelde de wethouder van de gemeente Utrecht voor om het vissen te ontmoedigen en geen nieuwe visrechten meer af te geven. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland gingen in gesprek met raadsleden van die gemeente en uit die gesprekken bleek dat men heel weinig afwist van de hengelsport en de positieve werkzaamheden die de vele visverenigingen verrichten. Sport Visserij Nederland (de KNVB van het vissen) heeft zich aangesloten bij het NOC/NSF. Met een ledental van 545.000 is onze bond de 2e sportbond van Nederland. Wij verrichten veel goede werkzaamheden zoals:

•    Vissen met gehandicapten en inwoners van verzorgingstehuizen
•    Vis- en educatieve cursussen op basisscholen
•    Beheren van viswateren
•    Signalering van waterverontreiniging en assisteren bij redden van vissen
•    Schoonmaakacties aan de waterkant

Het is jullie taak deze gegevens uit te dragen binnen de maatschappij  zodat er een positief beeld blijft bestaan over onze mooie hobby.De Arnoud doet van al haar activiteiten verslag in de plaatselijke (sociale) media. Bij de politiek zijn wij minder bekend. Daarom zijn wij lid geworden van de Sportraad Noordwijk. Nieuwe landelijke ontwikkelingen zijn het Sportakkoord en de Omgevingsvisie die ook door de gemeente Noordwijk worden opgepakt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Rest mij jullie een voorspoedig en gezond 2020 toe te wensen en ik hoop velen van jullie te ontmoeten op de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari bij café-restaurant Van Der Geest (aanvang 16.00 uur).

Piet Vlag