2024 van de voorzitter

Het jaar 2023 is voor HSV De Arnoud goed verlopen.

In dit jaar werd de ledenadministratie voor het eerst uitbesteed aan Sportvisserij Nederland. De werkzaamheden van deze organisatie zijn tot tevredenheid van het bestuur verlopen. Penningmeester en ledenadministratrice  werd veel werk uit handen genomen. 

In 2023 nam het aantal leden toe. Wij hebben nu circa 1550 leden. Helaas zijn veel leden slechts lid om de vispas te verkrijgen. Het aantal leden dat nog aan de georganiseerde activiteiten meedoet bleef dit jaar stabiel. De deelname aan de competities van de seniorenafdeling was goed te noemen. Er wordt veel in het Noord Hollands kanaal gevist. Vaak een lange reis maar de goede vangsten doen dit nadeel vergeten. De deelname aan de 55+competitie daalde naar 24 vissers. Nog steeds een mooi aantal. Maar de verwachting is dat deze daling zich de komende jaren zal voortzetten.

Financieel was 2023 ook een goed jaar. Naar verwachting zal er sprake zijn van een voordelig exploitatie resultaat. De vereniging is financieel gezond en beschikt over een  mooi bedrag aan eigen vermogen.

In 2023 werd de grote koppelwedstrijd om organisatorische redenen niet gevist. Gezien de slechte ontwikkelingen in de wedstrijdvisserij heeft het bestuur besloten deze wedstrijd voorlopig niet meer te organiseren.

Het bestuur wenst alle leden een voorspoedig 2024 toe en hoopt veel leden  (met partner) te begroeten op de nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op 6 januari 2024 in cafĂ© van der Geest van 16.00 tot18.00 uur.

Piet Vlag