inschrijfformulieren en folders zomer 2018

23-09-2018: Inschrijfformulier Grote koppelwedstrijd

25-08-2018: Inschrijfformulier 7,5-uurs koppelwedstrijd

01-07-2018: Flyer kampioenschap van Noordwijkerhout

22-04-2018: Reglement zomercompetitie

22-04-2018: Aanvullende gegevens zomercompetitie

01-04-2018: Inschrijfformulier zomercompetitie


inschrijfformulieren en folders Winter 2017-2018

08-04-2018: Folder afsluitende koppelwedstrijd

28-03-2018: Uitnodiging bespreking zomer/winter programma 2018

24-03-2018: Uitnodiging prijsuitreiking wintercompetitie

09-12-2017: Folder snertwedstrijd

21-10-2017: Reglement wintercompetitie

21-10-2017: Extra gegevens wintercompetitie

11-10-2017: Inschrijfformulier wintercompetitie