activiteiten jeugdafdeling

Zoals bij een gezonde vereniging betaamd heeft ook HSV De Arnoud een bloeiende jeugdafdeling. De jeugdafdeling wordt geleid door zo’n 8 à 10 enthousiaste jeugdcommissieleden, die als doel hebben de jeugdleden te begeleiden en ze het vissen tot in de puntjes bij te brengen. De jeugdcommissie bestaat zowel uit ervaren rotten in het vak als uit oud-jeugdleden die met de tijd het team versterkt hebben. De jeugdafdeling is meestal actief van maart tot en met oktober, want op enkele bikkels na, zitten de meeste leden van de jeugdcommissie in de winter toch liever achter de open haard dan aan de waterkant. Tijdens de koude maanden van het jaar wordt er achter de schermen nog wel druk gewerkt aan het nieuwe seizoen, zodat alles weer op rolletjes loopt wanneer de zon weer in kracht begint toe te nemen en de vis we er goed begint te azen.

Als er voldoende animo voor is wordt er in het voor jaar gestart met een viscursus, waarin in een aantal middagen de theorie van het vissen aangeleerd wordt. Op deze middagen worden de basisvaardigheden bijgebracht, zoals bijvoorbeeld het maken van een tuigje en het aanzetten van een haakje. De cursus wordt afgesloten met een praktijkles aan de waterkant. Mocht je lid worden in een jaar dat deze cursus niet wordt gehouden, is dat geen enkel probleem. De jeugdcommissie staat altijd aan de waterkant klaar, om de leden kundig te begeleiden en het vissen bij te brengen.

De jeugdcompetitie

Gedurende de zomermaanden wordt in competitieverband gevist om de “Leo Duijndam bokaal”. Ieder jaar worden er tien wedstrijden op de vrijdagavonden georganiseerd die meetellen voor deze competitie, met aan het eind van het seizoen een mooie prijzentafel met voor iedere deelnemer een prijs. Om een eerlijk wedstrijdverloop te krijgen, wordt er gevist in twee leeftijdsgroepen. De jongste leden van 8 tot 12 jaar vissen in de B groep en de oudere leden van 12 t/m 17 jaar vissen in A groep.

De viswedstrijden worden gehouden aan de Leidse Vaart. Er wordt afwisselend gevist op parcoursen in Lisse en Noordwijkerhout. Ieder jaar worden de visplekken door de leden van de jeugdafdeling regelmatig nagelopen en onderhouden, zodat de jeugd onbekommerd aan de waterkant kan zitten.

Ondanks het wedstrijdelement van de jeugdcompetitie is deze activiteit zeker niet alleen bedoelt voor de fanatieke jeugdleden die graag wedstrijden vissen. Meer van belang zijn de gezelligheid aan het water en de mogelijkheid voor de jeugdcommissieleden om de jeugd het vissen bij te brengen en ze enthousiast te maken voor de sport . Nieuwe leden en de leden die het vissen nog niet zo machtig zijn, kunnen dan ook steevast rekenen op de hulp van de leden van de jeugdcommissie die de jeugdleden zo in de praktijk onder andere kunnen voordoen hoe een dobber uitgelood moet worden, er gevoerd en gepeild moet worden.

De begeleiders hebben op deze avonden ook altijd wat kleine spullen bij zich, zodat bij materiaalpech er altijd wel een extra haakje, loodje of tuigje beschikbaar is om door te kunnen blijven vissen. Doordat de jeugd op deze avonden direct zien wat het resultaat in de vangst is door kleine aanpassingen in hun viswijze, zullen zij al snel leren hoe ze veel vis kunnen vangen op een eenvoudige manier. Een avondje begeleiding aan het water met een jeugdlid is dan ook de beste manier om het vissen over te brengen op de jeugd.

De jeugdcompetitie start eind April. In deze tijd van het jaar is het water nog wat koud, waardoor de vangsten vaak afwisselend zijn. Hoewel er de eerste wedstrijden meestal geen hele grote aantallen vis gevangen worden, zitten er in deze tijd van het jaar wel veel mooie brasems in de Leidse Vaart. Deze bonusvissen worden om deze tijd van het jaar dan ook regelmatig tijdens de competitie gevangen.

Naarmate de watertemperatuur oploopt nemen de vangs ten vaak sterk toe en zeker in de zomermaanden zijn er spectaculaire vangsten mogelij k. Het formaat van de vis is om deze tijd van het jaar vaak een stuk kleiner dan in het voorjaar, maar de aantallen maken veel goed. In 2003 wist één van de deelnemers zelfs meer dan 100 vissen te vangen in slechts twee uur tijd. Een prestatie die menig ervaren visser niet zomaar weet na te doen. Om deze tijd van het jaar zitten de vissen vaak dicht onder de kant, zodat er ook goed is vis te vangen met korte hengeltjes. Veel vissers die met lange hengels vissen om deze tijd van het jaar kunnen dan ook niet op tegen de aantallen vis die vlak onder de kant gevangen wordt. Het geheim in deze periode van het jaar zijn lichte dobbertjes, dunne lijnen en kleine haakjes, wat de jeugd dan ook snel aangeleerd wordt, zodat iedereen een mooi netje vis kan vangen.

Bootjesvissen

Eén keer per jaar organiseert de jeugdcommissie een bootjeswedstrijd. Bij de bootjeswedstrijd wordt er door één volwassene samen met één of twee jeugdleden gevist vanuit een bootje in Roelofarendsveen, waar meerdere plasjes en slootjes zijn waar heel veel kleine vis is te vangen, met af en toe een mooie bonusvis. Deze dag kan er zowel gevist worden met vader, oom of moeder in de boot, als met een lid van de jeugdcommissie. Na afloop van de wedstrijd wordt er in café restaurant ’t Veen, waar ook de bootjes liggen, de prijsuitreiking gehouden. Naast de prijzen worden ook alle leden ook nog eens getrakteerd op een patatje met een frikadel of kroket.

Het Kampioenschap van Noordwijkerhout

De jeugdafdeling van HSV De Arnoud organiseert ieder jaar het Noordwijkerhouts jeugdkampioenschap. Deelname aan dit kampioenschap is mogelijk voor alle Noordwijkerhouters en jeugdleden van HSV De Arnoud in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar. Net als in de competitie wordt tijdens deze wedstrijd in twee leeftijdscategorieën gevist. De prijsuitreiking van deze wedstrijd is direct na afloop aan de waterkant. Er is een wisselbeker voor de algeheel kampioen(e). Ook zijn er bekers voor iedere groepswinnaar, een beker voor de beste dame en een beker voor de grootste vis. Tevens zijn er nog tal van an dere prijzen te verdienen.

De prijsuitreiking en feestavond

Begin oktober wordt het actieve visseizoen traditie getrouw afgesloten met de prijsuitreiking en de feestavond. Tijdens deze avond worden de prijzen van de competitie uitgereikt. Voor alle deelnemers van de competitie is er deze avond een mooie prijs en voor de winnaars zijn er mooie bekers te verdelen, met een grote wisselbeker ( de Leo Duijndam bokaal ) voor de algeheel kampioen(e). Natuurlijk worden deze avond ook weer een aantal rondes bingo gehouden waarmee mooie prijzen te verdienen zijn. Als extra is er altijd een gratis bingo waarbij een mooie waardevolle visprijs te verdienen is. Daarnaast houden we ook een extra bingo voor de ouders met als prijs een dinerbon, beschikbaar gesteld door hotel restaurant “het Wapen van Noordwijkerhout”

Overige wedstrijden

Naast het normale programma dat voor alle jeugdleden toegankelijk is wordt er ook iedere jaar met een aantal veelbelovende leden meegedaan aan de selectiewedstrijden van de Federatie Noord-West Nederland voor het Nederlands kampioenschap zoetwatervissen. De jeugdleden die aan deze wedstrijden meedoen krijgen extra begeleiding en training in het wedstrijdwater, zodat onze jeugdleden weer goed voor de dag komen bij deze wedstrijden. Meestal weten zich een aantal leden via deze wedstrijd zich ook te plaatsen voor Nederlands kampioenschap.De voorlopige kroon op het werk van de jeugdafdeling is dat wij in 2003, het jaar van ons 25 jaar bestaan, een heuse Nederlands kampioen, te weten Sjors Looijenstijn, hadden in onze vereniging. Daarnaast hebben Sjors Looijenstijn en Ronald Straathof nog een aantal jaar mee gevist met het nationaal team en hebben zij aan diverse wereld kampioenschappen mogen meedoen. Dit is des te meer een stimulans om door te gaan met het extra begeleiden van talentvolle wedstrijdvissers onder de jeugdleden en wie weet kunnen we in de toekomst ook nog eens een wereldkampioen in ons midden begroeten.